Giới Thiệu

Messtori một trang blog về đời sống và cách nhìn của những người trẻ về Việt Nam và các điều khoản và điều kiện này được bạn chấp nhận một cách đầy đủ và không cần đặt trước khi bạn truy cập vào website của chúng tôi (www.messtori.com)
Các điều khoản và chính sách này sẽ được áp dụng bất kì nơi đâu thuộc quyền sở hữu của Messtori trên tất cả các nền tảng.
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật lại các chính sách này bất kì lúc nào để phù hợp với những chính sách của chúng tôi tại thời điểm đó, mà không cần thông báo trước. Những cập nhật đó sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật thành công trên trang website của chúng tôi (www.messtori.com)

Dữ Liệu Người Dùng

Chúng tôi sẽ nhận biết được một số thông tin cơ bản nếu như thông tin đó được công khai từ cá nhân người sử dụng. Những thông tin này sẽ được thu thập từ các nguồn sau đây.

Sử Dụng Website

Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ có thể thu thập được một số thông tin như sau.
– IP của thiết bị truy cập
– Vị trí của thiết bị truy cập
– Hệ Điều Hành của thiết bị
– Trình duyệt của thiết bị

Đăng Nhập Với Google Và Facebook

Khi bạn sử dụng website và đăng nhập Google hoặc Facebook cho các mục đích như, bình luận, đăng bài… thì máy chủ của chúng tôi có thể sẽ thu thập được những thông tin được bạn sử dụng công khai trên nền tảng Google hay Facebook như là: Ảnh đại diện, đại chỉ Email, và những thông tin được bạn công khai khác.
Để biết thêm thông tin về chính sách bảo mật của những nền tảng khác bạn có thể truy cập vào Quyền Của Facebook Quản lý các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Sử Dụng Dữ Liệu

Những dữ liệu khi hệ thống của chúng tôi thu thập được từ bạn, những thông tin này sẽ được chúng tôi bảo mật và chúng tôi không có quyền cung cấp thông tin cho bất kì một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dưới một mục đích duy nhất đó là gửi những thông tin về thay đổi và cập nhật nội dung trên trang website của chúng tôi.

Lưu ý: Tất cả những thông tin của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật, nhưng chúng tôi không chắc chắn tất cả những hệ thống bảo mật đều hoàn hảo và không có khả năng bị đánh mất khi lan truyền qua Internet một cách trái phép của kẻ gian. Một lời khuyên cho bạn là hãy sử dụng những thông tin không thực sự quá riêng tư và những thông tin đó có thể sử dụng trong mục đích chia sẽ thông tin và không ảnh hưởng lớn đế bạn nếu vô tình bị thất lạc.

Chiến Dịch Quảng Cáo Và Bên Thứ Ba

Chúng tôi sẽ có những quảng cáo và tiếp thị liên kết với những nhà cung cấp khác (bên thứ ba), và liên kết tới những đường dẫn (links) khác mà có thể sẽ không liên quan đến chúng tôi. Khi bạn truy cập vào link đó, thì mọi thông tin và cam kết trong chính sách và điều khoản sẽ không còn hợp lệ và nằm ngoài quyền hạn của chúng tôi, nếu bạn truy xuất và cung cấp cho họ những thông tin của bạn.

Cách Thức Liên Hệ

Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ và làm việc với bạn qua Email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ngoài ra tất cả những cách thức liên hệ khác đều không được chúng tôi áp dụng tại thời điểm này. Nếu bạn gặp phải những vấn đề rắc rối ngoài cách thức làm việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không giải quyết và miễn trừ trách nhiệm.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Mọi hợp tác và thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 2 địa chỉ Email sau đây.
Email của bộ phận Messtori: info@messtori.com
Email người phụ trách: phat@messtori.com
*** Lưu ý: Chúng tôi chỉ trao đổi và làm việc qua Email, những nền tảng khác sẽ không được hỗ trợ.